Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

CHIẾC GƯƠNG

 

                                                                                                       CHIẾC GƯƠNG
.......................
Nhìn cây sửa đất cho tơi,
Nhìn vào con nhỏ để rồi sửa cha.
Sửa con sửa từ mẹ - ba,
Giống như vun đất cây ra mùa màng.

    ( Hưng Yên, Ngày 24/10/2022) 
         
                An Nhiên ( H.Quyền)

0 Comments:

Đăng nhận xét