Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

BẨY ĐIỀU LÃNG PHÍ TRONG SẢN XUẤT

 

 BẨY ĐIỀU LÃNG PHÍ TRONG SẢN XUẤT

Sản xuất là để tạo ra,
Q: (Chất lượng) - C: (hợp giá) - D (nhanh) ra thị trường.
Cho nên những việc bất thường,
Đi ngược lại nó tìm đường tránh ra.

Bên tây người ta tìm ra,
Bẩy điều lãng phí phải cần bỏ ngay.
MỘT là sản phẩm tạo ra,
Nhưng nó bị lỗi thế là vất đi.

HAI là hàng hoá đã xong,
Nhưng phải sửa lại lòng vòng mấy khâu.
BA là kỹ năng không sâu,
Quy trình bị lẫn trước sau đảo chiều.

BỐN là về nguyên vật liệu,
Không biết tích kiệm làm liều cho qua.
Hoặc là thiết kế đưa ra,
Vật liệu chưa đúng thành ra ngược đời.

NĂM là để máy đứng chơi,
Chẳng làm gì cả để moi ra tiền.
Sản xuất chỉ có tiến lên,
Máy chạy sản xuất ra tiền sớm hôm.

SÁU là lãng phí công đoạn,
Các khâu làm việc vẫn còn chưa ngon.
Thằng trước phải chờ thằng sau,
Cả hệ thống chậm không ra được hàng.

BẨY là vận chuyển giao hàng,
Không biết tính toán ghép cùng một xe.
Hoặc chọn sai mục đích xe,
Bé to lẫn lộn để tiền mất đi.

TÁM là suy đoán mà thôi,
Nhân viên làm việc nửa chơi nửa làm.
Lúc lúc điện thoại lại cầm,
Xem tin facebook có phần mới không?

Bắc Giang, Ngày 15/10/2019
An Nhiên ( Hoàng văn Quyền)

0 Comments:

Đăng nhận xét