Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

MỐI GHÉP HOÀN HẢO

 

MỐI GHÉP HOÀN HẢO

(Tuần trước về thăm nhà, Bố mẹ bảo thế hệ trẻ bây giờ lạ lắm yêu nhau nhanh, cưới
nhau nhanh và bỏ nhau cũng nhanh lắm. Nhiều người như vậy nên ông bà rồi cũng
muốn bỏ nhau. Có khi nào họ sẽ tìm được mối ghép hoàn hảo khác không? Khi ngay
họ là người thợ lắp ráp còn không hiểu điều kiện để có mối ghép hoàn hảo. Cũng
như việc chế tạo khuôn làm đi làm lại vẫn hỏng. Mua mới, làm lại, rồi lại hỏng cứ
luân hồi vậy. Đó có phải là đau khổ không?)
Trong ngành chế tạo làm khuôn,
Cor – cavi khớp ở hợp khuôn mà thành.
Sản phẩm chất lượng bảo hành,
Đều phải căn chỉnh vài lần mới xong.

Trên người đôi mắt song song,
Gần nhau đến thế còn không thể cùng.
Hai tay trái phải khi dùng,
Tay yếu - tay mạnh có cùng được đâu.

Biển rộng có chỗ nông sâu,
Nhìn thì phẳng đó nhưng đâu có bằng.
Cho nên ta phải hiểu rằng,
Ta phải chấp nhận chỉnh dần cho cân.

Vợ - chồng quan hệ rất gần,
Tình sâu nghĩa nặng có cân bao giờ.
Rộn ràng sóng đổ xô bờ,
Biển phải như vậy bến bờ mới yên.

Vợ chồng thì nhớ đừng quên,
Tin nhau - thấu hiểu - mới nên vợ chồng.
Chưa cân thì kê cho bằng,
Trên sự tôn trọng đừng rằng đôi co.

Kéo co thua thắng đều đau,
Người đau hơn cả đằng sau chính mình.
Người hiểu và yêu gia đình,
Thì sẽ biết cách đặt mình đúng ngôi.
(Biết ơn vợ)

Đặng Xá, Ngày 09/10/2022
An Nhiên (H.Quyền)

0 Comments:

Đăng nhận xét