Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

NGƯỜI QUẢN LÝ

 NGƯỜI QUẢN LÝ

Người leader thì luôn niềm nở,
Biết lắng nghe và luôn trăn trở,
Về nhân viên những người rất nhỏ,
Nhưng cấu thành nên tổ chức to.

Nghĩ TÍCH CỰC nói làm TÍCH CỰC,
KHEN thay CHÊ => kiến tạo nhân tài,
Không phán xét làm theo cảm tính,
Khi thưởng phạt số liệu rõ ràng.

Người leader phải truyền cảm hứng,
Cho nhân viên thấy YÊU gia đình,
YÊU lấy mình YÊU công việc mình,
Thấy đam mê tình yêu công việc.

Người leader là người làm GƯƠNG,
Về cách nghĩ cách nói cách làm,
Khi làm việc phải theo kế hoạch,
Mọi công việc văn bản rõ ràng.

Gặp khó khăn không ngại khó khăn,
Họp => bàn bạc giải quyết đến cùng,
Mục tiêu cao chung tay cùng tiến,
Luôn kaizen thay đổi từng ngày.

Biết đoàn kết => tạo ra đoàn kết,
Biết yêu thương => trao đi yêu thương,
Một môi trường không có giới hạn,
Cả công ty là một gia đình.

Khi giao việc không dùng mệnh lệnh,
Phải thế này hay phải thế kia,
Mà giao việc bằng mục tiêu chung,
Hiểu tầm nhìn cuối cùng đạt được…!
Ngày 15/10/2022
An Nhiên (H.Quyền)

0 Comments:

Đăng nhận xét