Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

SỐNG VÀ TỒN TẠI

 

                                                                                     SỐNG VÀ TỒN TẠI
         ........................
   
CUỘC SỐNG là để cho đi,
TỒN TẠI khác ở chỉ đi nhận về.
Trẻ già làm trong các nghề,
Chia sẻ… giúp đỡ bốn bề thành công.

 Đặng Xá, Ngày 15/10/2022
An Nhiên ( H.Quyền)


0 Comments:

Đăng nhận xét