Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

VỢ CHỒNG

 

VỢ CHỒNG
......................


Xấu xinh cũng là vợ mình,
Trọng tình trọng nghĩa gia đình ấm êm.

Gái xinh vợ của nhà bên,
Cũng đừng tơ tưởng lại thêm buồn phiền.

Vợ chồng chữ trọng đặt trên,
Chữ tiền đặt dưới sẽ thêm chữ tiền.

Đặng Xá ngày 18/06/2022
An Nhiên (H.Quyền)

0 Comments:

Đăng nhận xét